Kompas

In lijn met het gedachtengoed hebben we duidelijke opvattingen over de veranderkundige aanpak die gevraagd wordt om de bedoeling weer centraal te kunnen zetten. Geen ‘implementeren’ en ‘uitrollen’ maar de visie centraal zetten, de energie volgen en doen wat nodig is op ieder niveau. Met respect voor het verleden maar ook een niet vrijblijvende belofte naar de toekomst:

 

 

  • Niet vrijblijvend voor de bestuurder die de organisatieverandering zal moeten zien als één beweging en niet als één van de trajecten die elders belegd kan worden.
  • Niet vrijblijvend voor de leidinggevenden – met ook hier de bestuurder voorop – die zullen moeten leren oude denkbeelden los te laten en zich gaan ontwikkelen in het ‘Anders vasthouden’.
  • Niet vrijblijvend voor uitvoerende professionals die met oud zeer kunnen zitten – het lastig vinden om weer echt verantwoordelijkheid te nemen. Daar hebben we met veel mildheid naar te kijken, maar ze zullen wel antwoord moeten geven op de vraag wat zij nodig hebben om mee te gaan in de verandering.
  • Niet vrijblijvend voor de ondersteunende diensten die weer moeten gaan ervaren wat ondersteunen is.

 

Het vraagt een collectieve zoektocht waarbij niemand weet waar het precies op zal uitdraaien en wat dat betekent voor de eigen functie. Maar je kunt met soms slim ontwerpen, en vooral veel oog hebben voor wat er is, de kans op succes aanzienlijk vergroten. Lees hier bijvoorbeeld eens hoe we naar de ontwikkeling rondom zelfsturende teams kijken of neem contact met ons op.