over de inspectie (2min28)

Hier lijkt de staatssecretaris van OCW Sander Dekker toch scholen uit te nodigen zelf te gaan staan voor de eigen visie en van daaruit het gesprek aan te gaan met de inspectie. Hoe gaat dat in de praktijk?