Van gelijkheid naar ‘ieder het zijne’

Ok, de stof is wat droog gebracht, maar wat een ongelooflijk mooie betooglijn en heftige uitspraken van deze Vice-President van de Raad van State én jurist Piet-Hein Donner: “Beleidsregels kunnen niet meer de dragende rechtvaardiging zijn van een beslissing. Als ‘ieder het zijne geven’ uitgangspunt is, behoeft toepassing van een voor ieder gelijke regeling rechtvaardiging; niet de afwijking daarvan. Begint u de omvang te zien van de uitdaging waarvoor u gesteld bent?” (13:09)

Als juristen in zijn positie zo expliciet worden over de veranderende plek van regels in de organiseeropgave dan is er echt wat gaande in de samenleving. Woord voor woord legt Donner de essentie van Verdraaide organisaties uit als dé opgave in het sociaal domein. Samengevat zegt hij daarin dat het navolgen van standaardregels leidt tot slechte oplossingen én willekeur. Ten minste: als situaties van elkaar verschillen en als ‘ieder het zijne geven’ de opgave is. Waar we altijd hebben gedacht willekeur te kunnen bestrijden met gestandaardiseerde regels, protocollen en aanpakken is vanuit juridisch én organisatorisch perspectief eerder het tegendeel het geval!

De consequenties daarvan voor de taakopvatting van de professional zijn enorm. Maar wat dacht je van het toezicht en de verantwoording? Als passend onderwijs het streven is: hoe zit het dan met de 1060 urennorm? Hoe gaan we die wereld tegemoet? Wat vraagt het van ieder van ons? Daarover gaat ons volgende boek.

Lees hier het verhaal van Donner in pdf, of luister naar zijn betoog in het filmpje.