Frank Pieters

Frank is oprichter van Neovision en heeft de afgelopen 27 jaar diverse advies, management- en directiefuncties bekleed binnen verschillende organisaties. Hij werkte vooral voor zorgaanbieders, met af en toe een uitstapje naar zorgvrager (patiëntorganisaties).

 

Hij heeft het laatste jaar met veel enthousiasme tientallen lezingen en workshops over Verdraaide Organisaties gegeven en begeleidt organisaties bij het ‘draaien van de pijl’. Dit doet hij door een proces op gang te krijgen waarbij er wordt uitgegaan van ‘de bedoeling’, de collectieve ambitie. Daarnaast gaat hij uit van eigenaarschap in het primaire proces en helpt medewerkers de verantwoordelijkheid weer te nemen.

 

De werkwijze van Frank is er zoveel als mogelijk op gericht dat het proces plaats kan vinden in nauwe relatie tot de context waarbinnen professionals in het dagelijks leven handelen. Zijn kracht zit in het inspireren en borgen van dit proces zodat het echt hout snijdt en de organisatie zelf(standig) verder kan.