500 (!!!) mensen op VO event

Onze uitgever Vakmedianet organiseerde op 15 december 2015 samen met managementboek.nl een event ‘Verdraaide organisaties’. Waar was gerekend op 150 deelnemers hebben ze begin december de dag op ‘vol’ moeten zetten omdat er al 500 inschrijvingen waren en daarna hebben zich nog veel meer mensen gemeld. Voor een ieder die er niet bij kon zijn gaan in het voorjaar een alternatief programma aanbieden.

Daar zal dan zeker Stijn van Kreij weer bij zijn. Hij werkte eerst als creatief therapeut jarenlang op allerlei groepen in de langdurige zorg. Daarna werd hij manager en later transitiemanager en hij verbond zijn ervaring daaruit met zijn muziek. Hij zorgde voor een prachtige opening van de dag en kwam gedurende de dag een aantal keer terug.

Daar zal dan ook zeker Erben Wennemars bij zijn die echt prachtige anekdotes uit zijn sportleven heeft die zo enorm veel relevantie hebben met de zoektocht naar het organiseren vanuit de bedoeling. Er is één boodschap die boven alles doorklinkt in zijn verhaal: het is enorm gaaf om echt verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven, met wat jij daarin te doen hebt en van daaruit ook die eigenaarschap te nemen om in je werk te creëren wat nodig is, vanuit de optimale invloed die je daarin kunt hebben.

Daar tussendoor waren er vertellingen van Wouter en Marius, een prachtig verhaal van volksfilosoof Bas Haring over de balans orde en chaos en de vraag: waar reken ik mijzelf op af aan het einde van de dag. Een prachtig verhaal van Daniëlle Braun over de relatie van cultuur en bedoeling en een mooi persoonlijk verhaal met een sterk appél – ook weer op je eigen leiderschap – van de gemeentesecretaris van Schiedam – Jan van Ginkel. Zodra de beelden klaar zijn zullen we fragmenten van al deze lezingen toevoegen.

Tussen de lezingen door was er af en toe flink wat logistiek ‘gedoe’ – al viel ons dat nog mee gezien het aantal mensen in relatie tot het flink volle programma en hadden we tegen alle workshopbegeleiders gezegd er ‘beamervrije’ workshops van te maken om juist ook echt de kans te hebben met elkaar in gesprek te komen.

Patrick Nederkoorn sloeg zich met verve door de dag heen, benoemde regelmatig wat tweets over de dag aangezien we trending topic werden en sloot met mooie voorbeelden uit zijn eigen leven de plank eigenlijk de hele dag goed raak.

Binnenkort zogezegd ook de beelden om iets van de verhalen te kunnen meekrijgen en mocht je in de herkansing willen aansluiten bij de mensen die er nu niet bij konden: laat het ons weten, dan houden we je op de hoogte.

 

Zie hier de oorspronkelijk website met alle informatie over de 15 december.